Kontakt

Færdselssikkerhedskommissionen

Kontakt

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Færdselssikkerhedskommissionens sekretariat
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Tlf.: +45 41 71 27 00