Her finder du publikationer og links.

Publikationer og Links

Publikationer

 • Handlingsplan 2021-2030 - Resume

 • 2021-2030 Handlingsplan - Mål og Strategi

 • 2021-2030 Handlingsplan - Anbefalinger til indsatser

 • Actionplan 2021-2030 - summary

 • Pressemeddelelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

 • Statusnotat 2017

 • Opfølgningsnotat 2014

  Opfølgning på "Hver ulykke er én for meget".

 • Handlingsplan 2013-2020

  Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar

 • Danish National Action plan 2013-2020

  Every Accident is one too many – a shared responsibility

 • Faktaark 1 - Lovgivning, sanktion og kontrol

 • Faktaark 2 - Undervisning og kommunikation

 • Faktaark 3 - Vejene

 • Faktaark 4 - Køretøjerne

 • Faktaark 5 - Øvrige tiltag og forskningsemner

 • Notits vedrørende tilæg til Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan

 • Handlingsplan 2001-2012

  Hver ulykke er én for meget - trafiksikkerhed begynder med dig

 • Brev af 14. marts 2006 til Folketingets Socialudvalg om ældres vilkår som trafikanter

 • Hver ulykke er en for meget - trafiksikkerheden starter med dig

  Dansk version

 • Every Accident is One Too Many

  Hver ulykke er en for meget - trafiksikkerhed starter med dig - engelsk version