Her findes en oversigt over medlemmerne af kommissionen.

Medlemmer

Repræsentanter (stemmeret)

Folketingsmedlem

Kim Christiansen, DF (formand)

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Lennart Damsbo Andersen, S (Næstformand)

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Villum Christensen, LA

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Brigitte Klintskov Jerkel, K

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Kristian Pihl Lorentzen, V

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Karsten Hønge, SF

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Henning Hyllested, EL

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Roger Matthisen, Alternativet

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem

Andreas Steenberg, R

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

LANDSFORMAND, KØRERLÆRER

René Arnt,

Hallandsparken 54
2630 Taastrup

ADM. DIREKTØR

Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik

Grønningen 17
Postboks 2250
1019 København K

MILJØKONSULENT

Kjeld H. Jensen, Fagligt Fælles Forbund 3F

Kampmannsgade 4
Postboks 392
1504 København V

ADM. DIREKTØR

Thomas Møller Thomsen, Forenede Danske Motorejere

Firskovvej 32
Postboks 500
2800 Lyngby

DIREKTØR

Klaus Bondam, Cyklistforbundet

Rømersgade 7
1362 København K

BORGMESTER

Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

FORMAND

Rolf Skovløkke, MC touring Club Danmark og Danske Motorcyklisters Råd

NÆSTFORMAND

Anne Brix Christiansen, Dansk Fodgænger Forbund

KONTORCHEF

Lisa Pontoppidan Chahil, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Færdselskontoret
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K

FG. KONTORCHEF

Lisbeth Gro Nielsen, Justitsministeriet

Forebyggelseskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Faste sagkyndige (uden stemmeret)

AFDELINGSLEDER

Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13
Postboks 1569
1020 København K

POLITIINSPEKTØR

Jens Christian Jespersen, Københavns Politi

Politigården
1567 København V

POLITIASSISTENT

Carsten Weber Hansen, Rigspolitiet

Sydøstjyllands Politiforening

CENTERCHEF

Erik Terp Jensen, Rigspolitiet

Polititorvet 14
1780 København V

SENIORFORSKER

Mette Møller, DTU Transport

Bygningstorvet 116B
2800 Lyngby

DIREKTØR

Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik

Lersø Parkallé 111
2100 København Ø

PROJEKTCHEF

Steffen Rasmussen, Københavns Kommune

Njalsgade 13
2300 København S

KONTORCHEF

Kirsten Søndergaard Munck, Færdselsstyrelsen

Sorsigvej 35
6760 Ribe

KONTORCHEF

Jesper Høgh Bach, Færdselsstyrelsen

Sorsigvej 35
6760 Ribe

FORMAND

Mette Fynbo, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

c/o Vejdirektoratet
Postboks 9018
1022 København K

FULDMÆGTIG

Marcus Louens, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (Sekretær)

Færdselskontoret